Công nghệ

Amadeus và Microsoft tìm cách giúp du khách tận dụng giá trị của mọi chuyến du lịch.

Báo cáo sử dụng dữ liệu từ 2.400 hành khách là doanh nhân và khách du lịch trên sáu thị trường trọng điểm của 2 ông lớn ngành công nghệ hứa hẹn sẽ tiết lộ các công cụ, giải pháp cũng như cách ứng dụng dữ liệu mới nhất để giúp ngành du lịch hiểu rõ hơn về khách hàng của họ.