Sự kiện và lễ hội

Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023: "Cơ hội tuyệt vời để giới thiệu, quảng bá di sản văn hoá Việt Nam"

Hơn 10.000 vé máy bay, tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi sẽ được các đơn vị hàng không, các doanh nghiệp du lịch đưa ra tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2023, nhằm hưởng ứng hoạt động kích cầu du lịch.